Saskia Bijl

Advocaat
Strafrecht
Commune
Jeugd(straf)recht
Slachtofferrecht
internationaal strafrecht
uit - en overleveringen

Saskia Bijl is direct na haar studie op Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten als advocaat aan het werk gegaan in zowel de civiele als de strafpraktijk. Terug in Nederland heeft Saskia in Amsterdam haar strafpraktijk voortgezet. In 2010 heeft zij de Specialisatie-opleiding Straf(proces)recht afgerond aan het Willem Pompe Instituut en is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).


Saskia staat ook slachtoffers in strafzaken bij. Ze is aangesloten bij het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds -en Zedenslachtoffers (LANGZS).


Van 2013-2016 was zij lid van de Commissie Toezicht van PI Amsterdam-Overamstel, een commissie die klachten van gedetineerden behandelt. Naast deze commissie was zij regelmatig voorzitter van de Beklagcommissie.


Sinds 2016 is Saskia (kinder)rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam. Zij behandelt straf -en civiele jeugdzaken. Vanaf 2020 is Saskia tevens buitengewoon raadslid van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Saskia behandelt als beroepsrechter
klachten van gedetineerden.

Na 22 jaar is Saskia weer terug op het oude en vertrouwde nest en is zij als partner advocaat verbonden aan Van Giffen Advocaten. Zij is vanaf 1 september 2022 een samenwerkingsverband aangegaan met Van Giffen Advocaten ex artikel 5.3 onder b Voda.


Mr. S. Bijl heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: strafrecht, jeugdstrafrecht en
slachtofferrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder
geregistreerd hoofdrechtsgebied.

bijl@vangiffenadvocaten.nl