Van Giffen    

Fancy CSS Buttons Css3Menu.com

Kosten

Het tarief voor particulieren is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste daarvan is of u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Daarvoor geldt een inkomens- en vermogensgrens die jaarlijks wordt vastgesteld. Mocht u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd en eventueel griffiegelden en andere externe kosten die in rekening worden gebracht. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Ligt uw inkomen of vermogen boven de grens voor gefinancierde rechtsbijstand dan kunt u met uw advocaat een uurtarief afspreken. Dat tarief zal worden gewogen aan de hand van uw inkomen, het belang van de zaak en hoe snel wij voor u aan de slag moeten. In sommige gevallen kunnen wij u een van tevoren vastgesteld totaalbedrag aanbieden voor onze werkzaamheden.

Wij werken op voorschotbasis. Dat wil zeggen dat wij van u vragen van tevoren een bedrag aan ons over te maken. In het geval van gefinancierde rechtsbijstand zullen wij u vragen om uw eigen bijdrage en eventueel verschuldigde griffierechten van tevoren aan ons te betalen.

Voordat u besluit om met ons kantoor in zee te gaan kunt u zich in een gratis kennismakingsgesprek oriënteren over hetgeen wij voor u kunnen betekenen. Belt u ons; wij plannen snel een afspraak voor u in.