Hanno Billet

Advocaat
Arbeidszaken
Ondernemingen
Aansprakelijkheid
faillissementen en surseances
Contact

Hanno Billet is in 1993 als fiscaal jurist afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Hij vervolgde zijn juridische opleiding aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de Harvard Law School. Na zijn afstuderen heeft hij tot 1997 als fiscalist en bedrijfsjurist gewerkt en was hij tevens verbonden aan het Buro voor Rechtshulp in Eindhoven.

Daarna is hij als advocaat werkzaam geweest voor Van Giffen Advocaten op het eiland Sint Maarten. Sinds 2002 werkt Hanno als advocaat van Van Giffen Advocaten in Amsterdam.

Daarnaast is Hanno verbonden aan de juridische faculteit van de Hogeschool Avans Fontys te Tilburg als gecommitteerde en lid van de tentamencommissie, en is hij voorts lid van de geschillencommissie van de Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten U.A. en is hij lid van de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA).

Mr. J.M.C. Billet heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: burgerlijk recht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.