Van Giffen    

Fancy CSS Buttons Css3Menu.com

Disclaimer

Hanno Billet is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 - 335 35 35, info@advocatenorde.nl.
Advocatenpraktijk Van Giffen N.V. is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34134452.
Iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht bij Nationale Nederlanden N.V. en heeft een maximale dekking van
€ 500.000,00. De regionale dekking van deze verzekering is: werelddekking. De overige op de advocaten van Van Giffen Advocaten toepasselijke regels zijn te vinden op: http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp